ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Η υποστήριξη των γονέων θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος μας. Η υποστήριξη σας αυτή εκδηλώνεται κατά πρώτον με την οικονομική συνέπεια προς το Σύλλογο και θεωρείται προϋπόθεση της λειτουργίας του Συλλόγου.
      Οι συνδρομές καταβάλλονται κατά την πρώτη εβδομάδα του μήνα στα γραφεία του συλλόγου και αφορούν όλους τους μήνες λειτουργίας του κολυμβητηρίου.
      Σε περίπτωση διακοπής της προσέλευσης του αθλητή σε προπονήσεις για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, θα πρέπει να ενημερώνεται ο προπονητής και ο Σύλλογος ώστε να γίνουν και οι απαραίτητες ρυθμίσεις. Η μη καταβολή των οικονομικών οφειλών των γονέων ενδέχεται να συνεπάγεται μη συμμετοχή του αθλητή στις προπονήσεις.
      Αναμένεται από τους αθλητές και από τους γονείς τους να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Σύλλογο όπως γιορτές, βραβεύσεις, φιλικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από το Σύλλογο όπως γιορτές, βραβεύσεις, φιλικές ημερίδες. Να θυμάστε ότι ο Σύλλογος, οι γονείς και οι αθλητές λειτουργούμε σαν μια οικογένεια με κοινά προβλήματα και η συμμετοχή σας, η ηθική σας υποστήριξη και πάσης φύσεως εθελοντική παροχή βοήθειας είναι πολύτιμη.
      Οι γονείς θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να συνοδεύσουν το παιδί έγκαιρα και με συνέπεια στις προπονήσεις του. Είναι σημαντικό να δείχνετε ως γονέας την υποστήριξη σας, την αγάπη σας και την αναγνώρισή σας στο παιδί σας. Αυτό θα του δώσει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να έχει μια καλή επίδοση στους αγώνες.
      Επίσης θα πρέπει να φροντίζετε τη διατροφή του σε συνεννόηση με τον προπονητή του. Θυμηθείτε ότι βάζετε τώρα τα θεμέλια για μια υγιεινή ζωή τους παιδιού στο μέλλον. παρέχετε έγκαιρα και πρόθυμα στον προπονητή τις ιατρικές εξετάσεις του παιδιού, όταν σας το ζητήσει.
      Θα υπάρχουν περίοδοι για κάθε αθλητή, στις οποίες δεν θα βελτιώνεται καθόλου. Αυτό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αθλήματος και μπορεί να συμβεί στην περίπτωση που ένας αθλητής βρίσκεται στο στάδιο αλλαγής της τεχνικής του, όταν αυξάνεται ο προπονητικός φόρτος, ή όταν συμβαίνουν αλλαγές στο χώμα του. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουν οι γονείς σε αυτή την περίοδο να παρέχουν την υποστήριξη τους στο παιδί.      ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου